Darbnīca: Nevardarbīgas komunikācijas pamati – veiksmīgai un harmoniskai saskarsmei

shutterstock_158096096

No 17. līdz 19.oktobrim reta iespēja Latvijā iepazīties ar  nevardarbīgas komunikācijas (NVC) metodi un apgūt tās pamatus. Reģistrācija līdz 10. oktobrim vai līdz grupa nokomplektēta  (vietu skaits ierobežots līdz 18 dalībniekiem). Agro putnu reģistrācija līdz 29. septembrim.

Darba vidē vai ģimenē, verbāli vai neverbāli mēs visu laiku atrodamies saskarsmē viens ar otru. NVC ir  komunikācijas process, valoda, un reizē sevis apzināšanas darbs, kas ļauj ienest vairāk sapratnes, iejūtības un efektivitātes mūsu ikdienas saskarsmē un konfliktu risināšanā.

Komunikācija caurvij mūsu dzīves, tādēļ uzlabojot to, mēs uzlabojam savu kopējo dzīves kvalitāti. NVC ir praktisks veids kā ieraudzīt un atpazīt savas patiesās vajadzības, kuras motivē mūsu rīcību un komunikāciju. Attīstīta jūtu un vajadzību leksika palīdz mums skaidrāk paust mūsos notiekošo un izprast citus.

Nevardarbīgas komunikācijas process palīdz:

 • – veidot abpusēji efektīvu un iejūtīgu komunikāciju iepretīm “mana taisnība” un “ko gribu, to dabūšu”;
 • – apzināties savas emocijas un vajadzības, lai tās izmantotu savu mērķu sasniegšanā;
 • – atrisināt konfliktus ar abpusēji apmierinošu iznākumu;
 • – izpaust dusmas un neapmierinātibu miermīlīgā ceļā;
 • – radīt profesionālas un personiskas attiecības, kas balstītas uz savstarpu cieņu un emocionālu drošību;
 • – mainīt domāšanas ieradumus, kas noved pie konfliktiem un nomāktības;
 • – pārvarēt varas cīņu un vairot sadarbību un uzticību.


PROGRAMMA

Piektdiena, 17. oktobris, 18:30 – 21:00 “Ievadseminārs: nevardarbīga komunikācija veiksmīgai saziņai”  (iespējams apmeklēt atseviški no nedēļas nogales semināra) Praktisks ievadseminārs piemērots zinātkārajiem, kas vēlas gūt priekšstatu par nevardarbīgas komunikācijas procesu un pielietojumu savas personiskās un profesionālās dzīves uzlabošanai. Ievadsemināra laikā iepazīsimies ar nevardarbīga komunikācijas metodes pamatprincipiem, kā arī praktiski izmēģināsim kādu no NVC pamattehnikām. Rezultātā gūsiet priekšstatu par NVC, citādāku redzējumu par saviem komunikācijas ieradumiem, kā arī bagātināsiet savas komunikācijas prasmes tūlītējai lietošanai.

Sestdien, 18. un svētdien, 19. oktobrī seminārs notiek no 9:00-17:00 ar pusdienu pārtraukumu no 12:00 – 13:00 un kafijas pauzi no 14:30 līdz 15:00. Semināra ietvaros caur lekcijām, grupu darbu,  individuālām refleksijām, lomu spēlēm un citām aktivitātēm:

 • – atpazīsim komunikācijas ieradumus, kas ieved strupceļā;
 • – praktizēsim aktīvās klausīšanās prasmes;
 • – iemācīsimies atbildīgi paust savas sajūtas un vajadzības;
 • – izkopsim spēju sniegt un saņemt empātiju mūsu ikdienas komunikācijā ar sevi un citiem.

 

SEMINĀRU VADA
Patrycja (Pati) Bielak, MA Nevardarbīgās komunikācijas centra (CNVC) starptautiski sertificēta Nevardarbīgas komunikācijas trennere. Pati ir attīstījusi nevardarbīgas komunikācijas prasmju programmas Polijas izglītības institūcijās, regulāri vada efektivas komunikāciajs seminārus CASTORAM, Kingfisher Group, vada komandas veidošanas seminārus starptautiskiem NVO. Vairāk par Pati skatiet šeit.

Darba valoda angļu ar tulkojumu latviešu valodā pēc vajadzības. Strādājot grupās, valodas izvēle atkarīga no dalībniekiem.


DALĪBAS MAKSA UN REĢISTRĀCIJA
Visa semināra cena: EUR 135 (vietu skaits 18) (cenā iekļauta arī dalība 17.10.2014  ievadseminārā)
Agro putnu dalības maksa EUR 120, reģistrējoties līdz 29. septembrim.

17.oktobra ievadsemināra cena 20 EUR (vietu skaits 30)
Lai reģistrētos visam semināram, interesentiem jānosūta aizpildīta pieteikuma forma uz info@jogapasaulei.com un jāvēic dalības maksas rēķina apmaksa līdz 10.oktobrim, 2014.

NORISES VIETA:  “Pa saulei”  telpa mieram un apzinātībai, Tallinas iela 71, 2.stāvs, Mazā zāle

PAPILDUS INFORMĀCIJAI:
Ilze Dzenovska, ilze.dzenovska@gmail.com, 29131424
Ilze Jēče, jece.ilze@gmail.com, 29592832

VAIRĀK PAR NVC
NVC metode ir tapusi kā atbilde uz tās izveidotāja Dr. Maršala Rozenberga (Marshall B. Rosenberg) diviem fundamentāliem dzīves jautājumiem, kurus raisīja viņa dzīves pieredze otrā pasaules kara laikā: kas liek cilvēkam novērsties no savas līdzjūtīgās dabas un kļūt vardarbīgam? Un savukārt, kas ļauj daļai cilvēku saglabāt savu līdzjūtīgo patību pat vissmagākajos dzīves apstākļos? 20.gadsimta sešdesmitajos gados M. Rozenbergs  NVC sāka izmantot mediācijas un komunikācijas prasmju apmācībās ASV federālo skolu integrācijas programmās, un kopš tā laika NVC ir kļuvusi par starptautiski plaši praktizētu metodi, ko adaptējušas straptautiskas korporācijas, valstiskas institūcijas, skolas, kopienu mediācijas centri, slimnīcas, bijušo ieslodzīto rehabilitācijas programmas, NVO, u.c. Plašāka informācija par NVC.