Aicinām pievienoties praktiskās psiholoģijas triju darbnīcu ciklam “Mans spēks” no 12. aprīļa Pa saulei miera telpā

Aprīļa mēnesī aicinām uz trīs praktisku un teorētisku psiholoģijas zinātnē sakņotu darbnīcu ciklu Tava dzīvesspēka atmodināšanai kopā ar psiholoģi un saulainā cigun instruktori Dainu Kalniņu.  Dabas spēki mostas un mēs līdz ar tiem..

Pavasarī bieži vien varam just spēku izsīkumu gan fizisku, gan garīgu, un reizē divtik lielu motivāciju to atgūt, vairot, iepazīt dziļāk, varbūtt atklāt ko jaunu…Tieši tādēļ aicinām aprīļa mēnesī uz triju darbnīca ciklu, kurā iegūsi vīziju par sava personīgā spēka avotiem un iespējām to atjaunot un vairot ar psiholoģijas metožu palīdzību.

KAD: Trīs otrdienu vakari  12., 19., un 26. aprīlī no 18:30 – 20:30.

Nodarbību mērķis ir iedot teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaņas kā justies labāk, kā vairot savu spēku. Ja šis jautājums tev ir aktuāls, tad tev palīdzēs zināšanas par to kā notiek procesi mūsu psihē un personiska izpratne caur metodēm kā tieši mainīt savu uzvedību, lai rezultāts būtu jūtams. Ja jūti spēku izsīkumu vai arī jūties labi, tācu vēlies justies vēl labāk, šīs nodarbības Tev dos jaunas metodes kā to panākt! Nodarbību teorētiskā bāze ir balstīta psiholoģijas zinātnē un ir droša.

Darbs notiks grupasietvaros gan individuāli, gan savstrapēji mijiedarbojoties.

PASNIEDZĒJA
Nodarbības vadīs Daina Kalniņa, ciguna instruktore, izglītības psiholoģijas maģistratūras studente. Par sevi Daina saka, “ilgi esmu bijusi sava spēka meklējumos un to atradu caur psiholoģijas zināšanām un ciguna praktizēšanu, tādēļ vēlos tagad arī citiem palīdzēt to atrast.”

PROGRAMMA
1.nodarbība., 12. aprīlis Mans spēks – dzīvesspēka jēdziens un soļi tā paaugstināšanai.
Mērķis: iepazīstināt dalībniekus ar dzīvesspēka jēdzienu un tā attīstīšanas iespējām.
Dalībnieki iegūs: jaunas metodes kā tikt galā ar stresa pilniem brīžiem, savukārt jaunu metožu esamība un to pielietojums nākotnē, paaugstina dzīvesspēka līmeni – izturību un spēju tikt galā ar dzīves grūtībām.

2.nodarbība. Mans spēks – manas personības stiprās puses un iekšējie resursi.
Mērķis: iepazīstināt dalībniekus ar cilvēka personības stipro pušu teoriju un iekšējo resursu teoriju, kā arī palīdzēt katram tās piemērot sev.
Dalībnieki iegūs: teorētisku informāciju par personības struktūru, atklās savas stiprās puses un trennēsies tās pielietot nākotnes situācijām.

3.nodarbība. Mans spēks – labizjūta manā dzīvē.
Mērķis: iepazīstināt dalībniekus ar labizjūtas jēdzienu un iedot metodikas, ar kurām var trennēt un vairot labizjūtu savā dzīvē.
Dalībnieki iegūs: teoriju par labizjūtu un dažādas metodes ar kādām var labizjūtas līmeni paaugstināt. Regulāri kādu no metodēm praktizējot nākotnē, jūs jutīsieties laimīgāki un priecīgāki.

DALĪBAS MAKSA
45 EUR par trīs nodarbību ciklu, maksājot uzreiz
vai
20 EUR par vienas reizes apmeklējumu
Skolēniem, pilna laika bakalaura studentiem, pensionāriem un cilvēkiem ar invalidāti 10% atlaide
Ja Tev ir sajūta, ka Tavam dzīves veselumam līdzdalība šai nodarbības ir būtiska, bet rocība neatļauj, sazinies ar musm individuāli un centīsimies rast atbalstu.

REĢISTRĒŠANĀS KĀRTĪBA
Līdz 10.aprīlim sūtot savu pieteikumu Pa saulei administrācijai uz epastu info@jogapasaulei.com .

Līdz 11.aprīlim apmaksājot dalības maksu ar pārskaitījumu par visu ciklu vai pirmo nodarbību.

Rekvizīti pārskaitījuma veikšanai:
SIA Peaceworks
Reģ. nr: 40103458844
Konts: AS Swedbank; LV85HABA0551031423286

 Konatktinformācija
+371 20386144
info@jogapasaulei.com